Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1866
Title: Вступ до спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Other Titles: Введение в специальность «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»
Authors: Дубинець, Леонід Вікторович
Дубинец, Леонид Викторович
Dubinets, Leonid V.
Кедря, Михайло Михайлович
Кедря, Михаил Михайлович
Kedrya, Mykhaylo M.
Маренич, Оксана Леонідівна
Маренич, Оксана Леонидовна
Marenych, Oksana L.
Keywords: електроприводи
электроприводы
навчальний посібник
учебное пособие
КЕЕ
Issue Date: 30-Dec-2013
Abstract: UK: Розглянуті основні поняття та визначення спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», а також сумісних галузей науки та техніки. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Посібник написано згідно з навчальним планом підготовки бакалавра з напряму «Електромеханіка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Може бути корисним для студентів інших ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації, які навчаються за вказаною спеціальністю.
RU: Рассмотрены основные понятия и определения специальности « Электромеханические системы автоматизации и электропривод » , а также смежных отраслей науки и техники. Учебное пособие для студентов специальности « Электромеханические системы автоматизации и электропривод ». Пособие написано в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению « Электромеханика » Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна . Может быть полезным для студентов других вузов III и IV уровней аккредитации , обучающихся по указанной специальности .
Description: Дубинець, Л. В. Вступ до спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» [Електронний ресурс] : [навч. посібник для внз] / Л. В. Дубинець, М. М. Кедря, О. Л. Маренич. - 5,48 МБ - Д. : Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2012. ГРНТИ 55.30.29 УДК 62-82(075.5)
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1866
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbookDubinetsKedryaMarenych.pdf5,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.