Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1866
Title: Вступ до спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Other Titles: Введение в специальность «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»
Authors: Дубинець, Леонід Вікторович
Кедря, Михайло Михайлович
Маренич, Оксана Леонідівна
Keywords: електроприводи
навчальний посібник
электроприводы
учебное пособие
КАЕ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Дубинець, Л. В. Вступ до спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» [Електронний ресурс] : [навч. посібник для внз] / Л. В. Дубинець, М. М. Кедря, О. Л. Маренич. – Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – 105 с.
Abstract: UK: Розглянуті основні поняття та визначення спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», а також сумісних галузей науки та техніки. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Посібник написано згідно з навчальним планом підготовки бакалавра з напряму «Електромеханіка» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Може бути корисним для студентів інших ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації, які навчаються за вказаною спеціальністю.
RU: Рассмотрены основные понятия и определения специальности « Электромеханические системы автоматизации и электропривод » , а также смежных отраслей науки и техники. Учебное пособие для студентов специальности « Электромеханические системы автоматизации и электропривод ». Пособие написано в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению « Электромеханика » Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна . Может быть полезным для студентов других вузов III и IV уровней аккредитации , обучающихся по указанной специальности .
Description: Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544; О. Маренич: ORCID 0000-0003-3602-5851
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1866
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КЕТЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textbookDubinetsKedryaMarenych.pdf5,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.