Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1862
Title: Элегия и послание в поэзии А. Поупа: особенности рокайльно-сентиментального синкретизма (препринт)
Other Titles: Елегія і послання в поезії А. Поупа: особливості рокайльно-сентиментального синкретизму (препринт)
Authors: Мунтян, Антонина Александровна
Keywords: А. Поупа
английская поэзия
О. Поупа
англійська поезія
A. Pope
English poetry
КІМ
Issue Date: 2007
Publisher: Харківський національниі педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Харків
Citation: Мунтян, А. А. Элегия и послание в поэзии А. Поупа: особенности рокайльно-сентиментального синкретизма : [препринт] // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту. Серія : Літературознавство. – Х., 2007. – Вип. 1. – С. 11–17.
Abstract: RU: В статье анализируются ранние стихотворные произведения А. Поупа , которые почти никогда не попадают в поле зрения литературоведов , - "Элегия на память несчастной леди " и " Элоиза - Абеляру " . Обращение " правильного поэта " к жанрам элегии и послания , что популярно в XVIII веке прежде всего в сентиментализме , демонстрирует экспериментальные " пробы пера" А. Поупа , открывая читателю большую сложность и разнообразие его творчества. Кроме того , наложение друг на друга черт классицизма и барокко в поэтике рассмотренных произведений становится фундаментом рокайльного - сентиментального синкретизма , который в большой степени присущ всей английской поэзии эпохи Просвещения .
UK: У статті аналізуються ранні віршовані твори А. Поупа, що майже ніколи не потрапляють в орбіту уваги літературознавців, – "Елегія на пам'ять нещасній леді" і "Элоиза – Абелярові". Звернення "правильного поета" до жанрів елегії й послання, що є популярним в XVIII сторіччі насамперед у сентименталізмі, демонструє експериментальні "проби пера" А. Поупа, відчиняючи читачеві більшу складність і різноманітність його творчості. Крім того, накладання одна на одну рис класицизму й барокко в поетиці розглянутих творів стає фундаментом рокайльно - сентиментального синкретизму, який у великому ступені властивий всій англійській поезії епохи Просвітництва.
Description: А. Мунтян: ORCID 0000-0001-8375-4067
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1862
Appears in Collections:Статті КІМ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Muntian.pdfpreprint128,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.