Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1839
Title: Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану (препринт)
Other Titles: Моделирование напряженно-деформированного состояния крепления глубокого котлована (препринт)
Modeling Stress-Strain State of Mount Deep Ditch (preprint)
Authors: Купрій, Володимир Павлович
Тютькін, Дмитро Вікторович
Keywords: глибокий котлован
розстріл
контрфорс
моделювання
«стіна в ґрунті»
МСЕ
глубокий котлован
рассстрелы
моделирование
«стена в грунте»
МКЭ
deep ditch
spacer
modeling
“wall in the ground”
FEM
КТОФ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Купрій, В. П. Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану : [препринт] / В. П. Купрій, Д. В. Тютькін // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 89–94.
Abstract: UK: В статті розглянуті питання кріплення глибоких котлованів. На основі моделювання напружено-деформованого стану визначений вплив різних параметрів, таких як кількість розстрілів, вид контрфорсів, а також запропонований новий спосіб кріплення за допомогою застосування нижніх залізобетонних в’язей (розпірок) під дном котловану.
RU: В статье рассмотрены вопросы крепления глубоких котлованов. На основе моделирования напряженно-деформированного состояния определено влияние разных параметров, таких как количество расстрелов, вид контрфорсов, а также предложен новый способ креплення с помощью нижних железобетонних связей (распорок) под дном котлована.
EN: In the article descry the questions mount deep ditch. Based on the modeling of the stress-strain state determined the effect of various parameters. This parameters are the number of executions and the type of buttresses. Also proposed a new method of mount deep ditch with the lower concrete ties (spacers) under the bottom of ditch.
Description: В. Купрій: ORCID 0000-0002-7564-5191; Д. Тютькін: ORCID 0000-0002-6517-2554
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1839
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26467/23858
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26467
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Appears in Collections:Статті КТОФ
Випуск 03 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Kupriy_(2012).pdfpreprint5,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.