Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1740
Title: Втома металевих матеріалів в конструкціях рухомого складу
Other Titles: Усталость металлических материалов в конструкциях подвижного состава
Authors: Вакуленко, Ігор Олексійович
Keywords: рухомий склад
подвижной состав
rolling-stock
матеріалознавство
материаловедение
materials science
металургія
металлургия
metallurgy
КПМЕХ
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Маковецький Ю. В.
Citation: Вакуленко, І. О. Втома металевих матеріалів в конструкціях рухомого складу : навч. посібник / І. О. Вакуленко. - Д. : Вид-во Маковецький Ю. В., 2012. - 152 с. : рис. - Бібліогр.: с. 144; Алф. - предм. покажчик: с. 134-139. ГРНТИ 55.41.29 81.09 53 УДК 629.4:620.172.24(075.8) 669:620.172.24(075.8)
Abstract: UK: В навчальному посібнику, з використанням основних положень дислокаційного механізму пластичної деформації, викладені питання стосовно поведінки металевих матеріалів при втомі. Наведений матеріал спрямований на розуміння особливостей поведінки металів при циклічному навантаженні та залежності процесів втоми від структурних змін в металах. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів для поглибленого вивчення впливу структурного стану металевих матеріалів на розвиток процесів втоми.
RU: В учебном пособии, с использованием основных положений дислокационного механизма пластической деформации, изложены вопросы, касающиеся поведения металлических материалов при усталости. Приведенный материал направлен на понимание особенностей поведения металлов при циклической нагрузке и зависимости процессов усталости от структурных изменений в металлах. Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений для углубленного изучения влияния структурного состояния металлических материалов на развитие процессов усталости.
Description: И. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1740
ISBN: 978-966-1507-79-0
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КПММ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vakulenko_Metal fatigue.pdf6,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.