Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1708
Title: Опозиція діяльності й бездіяльності людини в філософії Ч. Пірса
Other Titles: Оппозиция деятельности и бездеятельности человека в философии Ч. Пирса
Opposition of human activity and inactivity in C. Peirce’s philosophy
Authors: Снітько, Дмитро Юрійович
Снитько, Дмитрий Юрьевич
Snitko, Dmytro Yu.
Keywords: діяльність
бездіяльність
віра
сумнів
екзистенція
деятельность
бездеятельность
вера
сомнение
экзистенция
activity
inactivity
belief
doubt
existence
Issue Date: 2012
Abstract: UK: У статті аналізується феномен людської бездіяльності в прагматизмі Ч. Пірса. Особливу увагу приділено прагматистській концепції співвідношення віри й сумніву, а також основним чинникам і екзистенційним аспектам людської пасивності. RU: В статье анализируется феномен человеческой бездеятельности в прагматизме Ч. Пирса. Особое внимание уделено прагматистской концепции соотношения веры и сомнения, а также основным причинам и экзистенциальным аспектам человеческой пассивности. EN: The author consider the phenomenon of human inactivity in C. Peirce’s pragmatism. Special attention concentrated on the existential aspects of relations with the human activity and inactivity.
Description: Снітько Д. Ю. Опозиція діяльності й бездіяльності людини в філософії Ч. Пірса // Матеріали І-ї всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання»: Бердянська сесія. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 55–57.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1708
Appears in Collections:Статті КФС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
snitko_1.pdf176,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.