Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1699
Title: Тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов XІ Международной научной конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the Reports of the XІth International Scientific Conference «The Problems of the Transport Economics»
Keywords: конференция
конференція
conference
экономика
економіка
economy
транспорт
transport
Issue Date: Apr-2013
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів. RU: В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныци, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украина, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description: Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: ДНУЗТ, 2013 р., 178 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1699
Appears in Collections:XІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми Економіки Транспорту»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XI_2013.pdf3,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.