Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1595
Title: Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов X Международной научной конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the Reports of the Xth International Scientific Conference «The Problems of the Transport Economics»
Keywords: Проблеми економіки транспорту
Проблемы экономики транспорта
The Problems of the Transport Economics
Міжнародна наукова конференція
Международная научная конференция
International Scientific Conference
Issue Date: Apr-2012
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів. RU: В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныци, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украины, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description: Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей X Міжнародної наукової конференції. – Д.: ДНУЗТ, 2012 р., 176 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1595
Appears in Collections:Текстові матеріали 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk 2012.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.