Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1559
Title: Проектування та оптимізація при вирішенні інженерних завдань
Other Titles: Проектирование и оптимизация при решении инженерных заданий
The Projection and Optimization at Solve Engineering Problems
Authors: Куліченко, Анатолій Якович
Keywords: теорія імовірності
статистика
технологія
функція
сталь
теория вероятности
технология
функция
металл
probability theory
statistic
technology
function
steel
metal
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Куліченко, А. Я. Проектування та оптимізація / А. Я. Куліченко // Вісн. Дніпропетр. націон. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 235–238. – DOI: 10.15802/stp2012/7147.
Abstract: UK: У роботі розглядаються підходи по використанню положень теорія імовірності та статистики при вирішенні питань проектування технологічних процесів. На основі аналізу відомих методів запропоновано методику побудови залежностей з використанням законів розподілення функцій випадкових змінних.
RU: В работе рассматриваются подходы по использованию положений теории вероятности и статистики при решении вопросов проектирования технологических процессов. На основе анализа известных методов предложена методика построения зависимостей с использованием законов распределения функций случайных переменных.
EN: The thesis studies of use position of the probability theory and statistics at solve of questions technology processes. The thesis represents the most prevailing methods and suggests methods of developing laws of function distribution of new random variables.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1559
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7147
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7147/6150
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2012/7147
Appears in Collections:Статті КРС (ЛФ)
Випуск 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
802kuli0.pdf406,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.