Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1549
Title: Дослідження фізико-хімічних властивостей дрібних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал
Other Titles: Исследование физико-химических свойств мелких заполнителей для производства железобетонных шпал
Research of Physical and Chemical Properties of Small Fillers for Producrion of Ferro-Concrete Sleepers
Authors: Рибкін, Віктор Васильович
Рыбкин, Виктор Васильевич
Rybkin, Viktor V.
Заяць, Юрій Львович
Заяц, Юрий Львович
Zayats, Yuriy L.
Zayac, Yuriy L.
Пшінько, Павло Олександрович
Пшинько, Павел Александрович
Pshin’ko, Pavlo O.
Pshinko, Pavel A.
Лисняк, Володимир Петрович
Лисняк, Владимир Петрович
Lisnyak, Vladimir P.
Яришкіна, Лариса Олександрівна
Ярышкина, Лариса Александровна
Yarishkіna, Larissa O.
Yaryshkіna, Larisa A.
Васильєва, С. В.
Васильева, С. В.
Vasilyeva, S. V.
Коваленко, Валентина Володимирівна
Коваленко, Валентина Владимировна
Kovalenko, Valentyna V.
Keywords: залізобетонні шпали
лужно-кремнієвокисла реакція
зерновий склад
пісок
железобетонные шпалы
щелочно-кремниевокислая реакция
зерновой состав
песок
ferro-concrete sleepers
alkalinity-silicoacid reaction
grain composition
sand
КККГ
КБЖД
СПКТБ ЗТ
НДІ РСК І ТС
КХІЕ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Дослідження фізико-хімічних властивостей дрібних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал / В. В. Рибкін, Ю. Л. Заяць, П. О. Пшінько, В. П. Лисняк [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 140–145 :
Abstract: UK: В роботі проведено аналіз реакційної здатності та зернового складу дрібних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал.
RU: В работе проведен анализ реакционной способности и зернового состава мелких заполнителей для производства железобетонных шпал.
EN: The paper is dealt with an analysis of the reactivity of small fillers and their grain composition for the production of ferro-concrete sleepers.
Description: П. Пшінько: ORCID 0000-0003-4187-5340, В. Коваленко: ORCID 0000-0002-1196-7730, Ю. Заяць: ORCID 0000-0002-9213-1790
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1549
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7060
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7060/6097
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті НДІ РСК і ТС
Статті СПКТБ ЗТ
Статті КККГ
Статті КХІЕ
Статті КБЖД
Випуск 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406rybki.pdf454,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.