Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1540
Title: Методика розподілення вантажних перевезень паралельними ходами на електрифікованих ділянках
Other Titles: Методика распределения грузовых перевозок по паралельным ходам на электрифицированных участках
Method of Distributing of Freight Transportations on Paralel'nym to Motions on the Electrified Areas
Authors: Логвінова, Наталія Олександрівна
Keywords: перевезення
тягові розрахунки
режими роботи локомотивів
оптовий ринок електроенергії
перевозки
тяговые расчеты
режимы роботы локомотивов
оптовый рынок электроэнергии
transportations
hauling calculations
the modes are robots of locomotives
wholesale market of electric power
КУЕР
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Логвінова, Н. О. Методика розподілення вантажних перевезень паралельними ходами на електрифікованих ділянках / Н. О. Логвинова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 67– 69. – DOI: 10.15802/stp2012/6926.
Abstract: UKR: В порівнянні з перевезеннями вантажів по тарифній відстані, в деяких випадках економічно обґрунтовано, вигідніше направляти поїзда по паралельних напрямках, що мають більш простий профіль але довші за тарифні. З введенням в дію оптового ринку електроенергії для залізниці економічно вигідніше виконувати вантажні перевезення у нічний час, що забезпечить нижчу собівартість перевезень, дозволить уважніше обробляти состави поїздів в світлий час доби, поліпшить охорону праці під час виконання технологічних операцій на технічних станціях.
RUS: По сравнению с перевозкой грузов по тарифному расстоянию, в некоторых случаях экономически обосновано, выгоднее направлять поезда по параллельным направлениям, которые имеют более простой профиль, но длиннее тарифных. С вводом в действие оптового рынка электроэнергии для железной дороги экономически выгоднее выполнять грузовые перевозки в ночное время, что обеспечит снижение себестоимости.
ENG: As compared to transportation of loads on tariff distance, it is economic grounded on occasion, it is advantageous to send trains on parallel directions which have more simple type, but longer tariff. With the staring-up of wholesale market of electric power for a railway it is economic advantageous to execute freight transportations in a night-time, that will provide the decline of prime price.
Description: Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1540
http://stp.diit.edu.ua/article/view/6926
http://stp.diit.edu.ua/article/view/6926/5955
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2012/6926
Appears in Collections:Статті КУЕР
Випуск 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logvinova.pdf292,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.