Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/15187
Title: Пристрій для створення поперечних механічних напружень у рейках
Authors: Савлук, Віталій Євгенович
Токарєв, Сергій Олександрович
Торопіна, Олена Олександрівна
Keywords: МПК G01L 1/02
вимірювальна техніка
випробування рухомого складу
вплив коліс на рейки
патент
КККГ
Issue Date: 2017
Publisher: ДП “Український інститут промислової власності”, Київ
Citation: Пристрій для створення поперечних механічних напружень у рейках: пат. 114828 Україна: МПК G01L 1/02. № u201608597; заявл. 05.08.2016; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. 4 с.
Abstract: UKR: Пристрій для створення поперечних механічних напружень у рейках, до складу якого входять насос, домкрат, датчик сили, розпірки і реєструюча апаратура. Домкрат з одного боку безпосередньо з'єднаний з розпіркою, а з іншого боку з'єднаний з розпіркою через датчик сили. Кінці розпірок мають П-подібні пази для розміщення пристрою між головками рейкової колії. Датчик сили постійно передає значення розпираючого зусилля на реєструючу апаратуру.
Description: В. Савлук: ORCID 0000-0002-4341-9333; С. Токарєв: ORCID 0000-0002-2607-3123
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/15187
Appears in Collections:Інші праці КККГ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_114828.pdfPatent160,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.