Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14034
Title: Визначення маршрутів в комп’ютерній мережі залізничного транспорту на основі мурашиного алгоритму
Other Titles: Determination of Routes in the Computer Network of Railway Transport Based on Ant Algorithm
Authors: Пахомова, Вікторія Миколаївна
Скабалланович, Тетяна Іванівна
Бондарева, Валентина Сергіївна
Keywords: інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС)
організація маршрутизації
протокол OSPF
комп’ютерна мережа ІТС залізничного транспорту
методи штучного інтелекту
монографія
КЕОМ
Issue Date: 2020
Publisher: SWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe
Citation: Пахомова В. М., Скабалланович Т. І., Бондарева В. С. Визначення маршрутів в комп’ютерній мережі залізничного транспорту на основі мурашиного алгоритму. Erbe der europischen wissenschalf: technik und technologie, informatik, sicherheit, verkehr, architektur. Reihe «Europischen wissenschalf». Buch 2, teil 3 : monograpfische. Karlsruhe : SWorld-NetAkhatAV, 2020. Chap. 13. Р. 151–158. DOI: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-01-03-039.
Abstract: UK: Сьогодні на залізничному транспорті України впроваджена інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС), основу якої складають комп’ютерні мережі. Основним питанням при функціонуванні яких залишається організація маршрутизації, що досягається використанням протоколу OSPF, але реалізація якого в реальному часі викликає певні труднощі. Вирішення цього питання можливо при організації маршрутизації в комп’ютерних мережах ІТС залізничного транспорту на основі методів штучного інтелекту, що потребує проведення відповідних досліджень.
Description: В. Пахомова: ORCID 0000-0002-0022-099X; В. Бондарева: ORCID 0000-0002-4016-1656
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14034
https://www.sworld.com.ua/simpge2/sge2-03.pdf
ISBN: 978-3-9821783-5-6
Other Identifiers: DOI: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-01-03-039
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdfBook chapter578,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.