Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13986
Title: Освітні можливості застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
Other Titles: Образовательные возможности применения инновационных технологий в обучении иностранным языкам
Authors: Заніздра, Ольга Андріївна
Keywords: інноваційна освітня діяльність
педагогічні технології
комунікативні здібності
варіативність
диференціація
инновационная образовательная деятельность
педагогические технологии
коммуникативные способности
вариативность
дифференциация
innovative educational activity
pedagogical technologies
communicative abilities
variation
differentiation
КІМ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро
Citation: Заніздра, О. А. Освітні можливості застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов / О. А. Заніздра // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матер. Всеукр. наук. конф., Дніпро, 24–25 листопада 2017 р. Ч. II. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – С. 244–245. Повний текст.
Abstract: UK: У статті розглядається застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов у вищому навчальному закладі, що представляють собою не тільки сучасні технічні засоби, але і нові підходи до процесу навчання. На тлі розробок різних варіантів змісту освіти спостерігається введення в освіту поняття педагогічних технологій, які дають можливість розкрити дидактичні функції нових методів і реалізувати їх потенційні освітні можливості.
RU: В статье рассматривается применение инновационных технологий в обучении иностранным языкам в высшем учебном заведении, представляющих собой не только современные технические средства, но и новые подходы к процессу обучения. На фоне разработок различных вариантов содержания образования наблюдается введение в образование понятия педагогических технологий, которые дают возможность раскрыть дидактические функции новых методов и реализовать их потенциальные образовательные возможности.
EN: The article considers the application of innovative technologies in the teaching of foreign languages at higher educational institutions, which are not only modern technical means, but also new approaches to the learning process. On the background of the development of different versions of the content of education, there is the introduction of the concept of pedagogical technologies in education, which give an opportunity to reveal the didactic functions of new methods and realize their potential educational opportunities.
Description: О. Заніздра: https://orcid.org/0000-0002-9955-2045
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13986
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fsnm/program_5a1bcbdfd0278.pdf
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanizdra.pdfповний текст266,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.