Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13980
Title: Clean Air for Ukraine: Roadmap for Reducing Industrial Air Pollution in Ukrainian Cities
Other Titles: Чисте повітря для України: План дій щодо зменшення промислового забруднення повітря у містах України
Authors: Havránková, Šárka
Yaroshchuk, Oleksandr
Soroka, Maksym
Keywords: air
control
environmental permit
EU
legislation
management
monitoring
policy
pollution
Ukraine
повітря
контроль
дозвіл на довкілля
ЄС
законодавство
управління
моніторинг
політика
забруднення
Україна
КХІЕ
Issue Date: 2021
Publisher: Arnika – Citizen Support Centre, Prague, Czech Republic
Citation: Havranková Š., Yaroshchuk O. Clean Air for Ukraine. Roadmap for Reducing Industrial Air Pollution in Ukrainian Cities – Overview of Policy Options and Recommendations / ed.: Maxym Soroka. Prague ; Kyiv : ARNIKA, 2020. 33 p. ISBN 978-80-87651-80-3.
Abstract: EN: This study overview about necessary components of functional air pollution management in Ukraine, such as centralized, accessible and reliable monitoring, public participation in decision making, a clear process for issuing permits, strict pollution limits and thorough control. The authors of the study suggest overview of Ukrainian environmental legislation and environmental policy options and recommendations to effectively reduce industrial air pollution in Ukrainian cities. Disclaimer. This study was financed from the Transition Promotion Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and National Endowment for Democracy (USA). The donors are not responsible for the opinions presented in the study.
UK: Це дослідження містить огляд необхідних компонентів функціонального управління забрудненням повітря в Україні, такі як централізований, доступний та надійний моніторинг, участь громадськості у прийнятті рішень, чіткий процес видачі дозволів, суворі обмеження забруднення та ретельний контроль. Автори дослідження пропонують огляд українського екологічного законодавства та варіантів екологічної політики, а також рекомендації щодо ефективного зменшення промислового забруднення повітря в містах України. Застереження. Це дослідження фінансувалося за рахунок Програми сприяння переходу Міністерства закордонних справ Чеської Республіки та Національного фонду демократії (США). Донори не несуть відповідальності за думки, представлені в дослідженні.
Description: M. Soroka: ORCID 0000-0002-0558-6077
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13980
ISBN: 978-80-87651-80-3
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КХІЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soroka_Ukraine_Roadmap_2020.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.