Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13876
Title: Спосіб контролю послідовного заняття дільниці колії
Other Titles: Method for Controlling Sequential Occupation of Portion of Line
Способ контроля последовательного занятия участка пути
Authors: Романцев, Іван Олегович
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Нехаєв, Кирило Сергійович
Keywords: МПК B61L 25/06
залізнична галузь
залізнична автоматика
датчики стану колії
патент
КАТЗ
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб контролю послідовного заняття дільниці колії: пат. 92629 Україна: МПК B61L 25/06. № u201403106; заявл. 27.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. 4 с.
Abstract: UK: Спосіб контролю послідовного заняття дільниці колії, при якому контролюють послідовність заняття попереднього рейкового кола та послідовність заняття контрольованого рейкового кола шляхом визначення знеструмлення колійного реле релейного кінця кожного рейкового кола. Для рейкових кіл визначають фактичну наявність рухомого складу спочатку на попередньому рейковому колі, далі на контрольованому рейковому колі за рахунок використання реле на живильному та релейному кінцях в рейкових колах. Далі визначають напрям руху та виносять рішення щодо фактично занятої дільниці колії.
EN: A method for controlling sequential occupation of a portion of line consists in that a sequence of occupancy of the previous track circuit and sequence of occupancy of controlled track circuit are controlled by determining deenergizing a track relay of relay end of each track circuit. For the track circuits the actual availability of the rolling stock is determined first on the previous track circuit, then on the controlled track circuit through the use of a relay on power supply and relay ends of the track circuit. Next the direction of motion is determined and a decision is made about the actual occupied portion of line.
RU: Способ контроля последовательного занятия участка пути, при котором контролируют последовательность занятия предыдущей рельсовой цепи и последовательность занятия контролируемой рельсовой цепи путем определения обесточивания путевого реле релейного конца каждой рельсовой цепи. Для рельсовых цепей определяют фактическое наличие подвижного состава сначала на предыдущей рельсовой цепи, далее на контролируемой рельсовой цепи за счет использования реле на питательной и релейной концах в рельсовых цепях. Далее определяют направление движения и выносят решение о фактически занятом участке пути.
Description: В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9954-4478
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13876
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=204640
Appears in Collections:Інші праці КАТ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_92629.pdfPatent140,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.