Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13745
Title: Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних платформ
Other Titles: Турникетная опора для перевозки длинномерных строительных конструкций на сцепке железнодорожных платформ
Turnstile Support for Transportation of Long Building Structures on Coupler of Railway Platforms
Authors: Марочка, Віталій Владиславович
Дріго, Вікторія Миколаївна
Можний, Юрій Дмитрович
Святко, Ілона Олександрівна
Ямпольський, Дмитро Олександрович
Шидо, Золтан
Keywords: МПК B60P 3/40
B61D 3/10
залізничний транспорт
зчеп залізничних платформ
прогонові будови мостів
патент
КМТ
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних платформ: пат. 88515 Україна: МПК B60P 3/40, B61D 3/10. № u201309086; заявл. 19.07.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. 6 с.
Abstract: UK: Турнікетна опора для перевезення довгомірних будівельних конструкцій на зчепі залізничних платформ містить верхню та нижню раму, стійку, сферичний підп'ятник. При цьому верхня рама має три опорних майданчики, і середній майданчик розташований вище двох крайніх майданчиків таким чином, що вертикальна координата спільного центру тяжіння трьох вантажів та верхньої рами, що проходить по вертикальній осі в поперечному напрямку згаданої верхньої рами, відносно нижньої відмітки сфери підп'ятника менша, ніж величина радіуса сфери підп'ятника.
RU: Турникетная опора для перевозки длинномерных строительных конструкций на сцепке железнодорожных платформ содержит верхнюю и нижнюю раму, стойку, сферический подпятник. При этом верхняя рама имеет три опорных площадки, и средняя площадка расположена выше двух крайних площадок таким образом, что вертикальная координата общего центра тяжести трех грузов и верхней рамы проходит по вертикальной оси в поперечном направлении упомянутой верхней рамы, относительно нижней отметки сферы подпятника меньше, чем величина радиуса сферы подпятника.
EN: A turnstile support for transportation of long building structures on a coupler of railway platforms comprises upper and lower frame, a rack, a ball socket. The upper frame has three support platforms, and the middle platform is located above the two outermost platforms so that the vertical coordinate of the common center of gravity of three loads and upper frame passes along the vertical axis in the transverse direction of said upper frame relative to the lower mark of the socket sphere is less than the radius of the socket sphere.
Description: В. Марочка: ORCID 0000-0001-8856-5708; Д. Ямпольський: ORCID 0000-0003-7039-3633
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13745
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=198346
Appears in Collections:Інші праці КМТ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_88515.pdfPatent246,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.