Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13706
Title: Спосіб зниження гармонік тягової мережі на тональні рейкові кола
Other Titles: Способ снижения гармоник тяговой сети на тональные рельсовые цепи
Method for Reducing Harmonics in Traction Network for Tonal Track Circuits
Authors: Гаврилюк, Володимир Ілліч
Романцев, Іван Олегович
Безнаритний, Артем Михайлович
Щека, Вадим Ігорович
Keywords: МПК B60M 5/00
залізничне електропостачання
рухомий склад
пристрої залізничної автоматики
патент
КАТЗ
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб зниження гармонік тягової мережі на тональні рейкові кола: пат. 92625 Україна: МПК B60M 5/00. № u201403098; заявл. 27.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. 3 с.
Abstract: UK: Спосіб зниження гармонік тягової мережі на тональні рейкові кола, при якому контролюють гармоніки живильної напруги в мережі та подають протифазний сигнал в тягову мережу, причому додатково контролюють значення гармонік частот в діапазонах тональних рейкових кіл в мережі живлення, далі зменшують вплив гармонік шляхом шунтування цих частот відповідними фільтрами, потім подають протифазний сигнал в тягову мережу.
RU: Способ снижения гармоник тяговой сети на тональные рельсовые цепи, при котором контролируют гармоники питающего напряжения в сети и подают противофазный сигнал в тяговую сеть, причем дополнительно контролируют значение гармоник частот в диапазонах тональных рельсовых цепей в сети питания, далее уменьшают влияние гармоник путем шунтирования этих частот соответствующими фильтрами, затем подают противофазный сигнал в тяговую сеть.
EN: A method for reducing harmonics in a traction network for tonal track circuits, in which power voltage harmonics are controlled in the network and an antiphase signal is fed into the traction network, and the value of the harmonics of frequencies is controlled in the range of tonal track circuits in the power supply network, further the influence of the harmonics of these frequencies is reduced by shunting these frequencies by relevant filters and then the antiphase signal is fed to the traction network.
Description: В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9954-4478; В. Щека: ORCID 0000-0002-2184-2827
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13706
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=203935
Appears in Collections:Інші праці КАТ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_92625.pdfPatent138,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.