Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1370
Title: Дослідження ефективності взаємодії залізничних станцій у вузлі
Other Titles: Исследование эффективности взаимодействия железнодорожных станций в узле
The Problems of Using Private Locomotives for Transportation on the Main Railway
Authors: Журавель, Вячеслав Вікторович
Журавель, Ірина Леонідівна
Нога, Віталій Романович
Keywords: залізничний вузол
сортувальна станція
вантажна станція
взаємодія
железнодорожный узел
сортировочная станция
грузовая станция
взаимодействие
railway junction
marshalling yard
freight station
cooperation
КУЕР
КСВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Журавель, В. В. Дослідження ефективності взаємодії залізничних станцій у вузлі / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, В. Р. Нога // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 31– 34. – DOI: 10.15802/tstt2012/17183.
Abstract: UK: Досліджено ефективність варіантів взаємодії непарної системи двосторонньої сортувальної станції з вантажними станціями залізничного вузла, що обслуговують під’їзні колії підприємств.
RU: Исследована эффективность вариантов взаимодействия нечетной системы двусторонней сортировочной станции с грузовыми станциями железнодорожного узла, обслуживающими подъездные пути предприятий.
EN: Efficiency is explored of variants of cooperation of the odd system of bilateral marshalling yard with the freight stations of railway junction, attendant access roads of enterprises.
Description: В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584; І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1370
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17183
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17183/14843
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2012/17183
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 03 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyravel V._Zhuravel I..pdf229,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.