Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13446
Title: Спосіб оцінки деформаційного зміцнення мікрооб`ємів зерен полікристалів
Other Titles: Способ оценки деформационного укрепления микрообъемов зерен поликристаллов
Method for Evaluation of Deformation Strengthening of Micro-Volumes of Grains of Polycrystals
Authors: Вакуленко, Леонід Ігорович
Грищенко, Микола Анатолійович
Чепелєва, Дар'я Михайлівна
Keywords: МПК G01N 3/40
полікристал
мікрооб`єм
деформаційне зміцнення
патент
КТМ
КПММ
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб оцінки деформаційного зміцнення мікрооб`ємів зерен полікристалів: пат. 41818 Україна: МПК G01N 3/40. № u200900017; заявл. 05.01.2009; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. 3 с.
Abstract: UK: Спосіб оцінки деформаційного зміцнення мікрооб'ємів зерен полікристалів, що включає визначення вигляду співвідношення між напруженням, яке є відношенням навантаження на індентор у вигляді піраміди до бокової площини відбитка, і деформацією, яка є натуральним логарифмом відношення текучого значення діагоналі відбитка до мінімального початкового, який відрізняється тим, що вимірювання проводять при послідовному зануренні індентора в одне і те ж місце при неухильно зростаючому навантаженні.
RU: Способ оценки деформационного укрепления микрообъемов зерен поликристаллов относится к металлургической и машиностроительной областям хозяйства, в частности для оценки деформационного укрепления микрообъемов зерен металлов и сплавов, которые являются поликристаллами.
EN: Method for evaluation of deformation strengthening of micro-volumes of grains of polycrystals relates to metallurgical and machine-building areas of economy, in particular for evaluation of deformation strengthening of micro-volumes of grains of metals and alloys that are polycrystals.
Description: Л. Вакуленко: ORCID 0000-0003-2616-740X; М. Грищенко: ORCID 0000-0002-0091-1387
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13446
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=133049
Appears in Collections:Інші праці КТМ
Інші праці КПММ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_41818.pdfPatent86,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.