Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/133
Title: Тези доповідей IX міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов IX международной научной конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the reports of the IX th international scientific conference «The Problems Of The Transport Economics»
Keywords: железнодорожный транспорт
залізничний транспорт
планирование железнодорожного транспорта
планування залізничного транспорту
грузовые перевозки
вантажні перевезення
пассажирские перевозки
пасажирські перевезення
материально-техническая база
матеріально-технічна база
инвестирование
інвестування
себестоимость перевозок
собівартість перевезень
основные фонды
основні фонди
оборотные фонды
оборотні фонди
тарифы
тарифи
рентабельность железных дорог
рентабельність залізниць
planning of railway transport
freigh
passenger transportation
material and technical base
investing
salary
transportation costs
fixed assets
working assets
tariff policy
tariffs
income rail
profit railways
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.
Description: Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей IХ Міжнародної наукової кон- ференції. – Д.: ДНУЗТ, 2010 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/133
Appears in Collections:Текстові матеріали 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekonomika_2010.pdf5,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.