Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13204
Title: Спосіб безконтактного визначення вологості грунтів
Other Titles: Способ бесконтактного определения влажности грунта
Method for Noncontact Determining Soil Dampness
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Мямлін, Сергій Віталійович
Петренко, Володимир Дмитрович
Косяк, Вікторія Миколаївна
Андрєєв, Володимир Сергійович
Тютькін, Олексій Леонідович
Цепак, Станіслав Владиславович
Keywords: МПК G01N 9/00
G01N 1/38
будівельна галузь
вологість ґрунтів
інженерно-геологічні вишукування
побудова земляного полотна залізниці
патент
КУПББМ
КМТ
КВВГ
Issue Date: 2005
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Спосіб безконтактного визначення вологості грунтів: пат. 7846 Україна: МПК G01N 9/00, G01N 1/38. № 20041109769; заявл. 29.11.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. 2 с.
Abstract: UK: Спосіб безконтактного визначення вологості ґрунту, при якому насичений вологістю зразок розділяють по мірних ємностях, зважують та висушують та за отриманими даними роблять висновок про величину вологості шару ґрунту. Як зразок використовують водопоглинальний матеріал, який розміщують в шарі ґрунту, вологість якого досліджується. Залишають на час, необхідний для просочування його вологою, виймають, а потім визначають величину вологості зразка, яка еквівалентна величині вологості грунту.
RU: Предлагаемый способ бесконтактного определения влажности грунта заключается в том, что помещают одинаковые анализируемые образцы в мерные емкости, определяют массу каждого образца, высушивают образцы, определяют массу каждого образца после сушки и определяют влажность по данным взвешивания. В качестве анализируемых образцов используются образцы водопоголощающего материала, которые размещаются в слое грунта и выдерживаются в течение времени, достаточного для пропитки материала влагой.
EN: The proposed method for noncontact determining soil dampness consists in placing identical samples for the analysis into measuring vessels, determining the weight of each sample, drying the samples, determining the weight of each sample after drying, and determining the soil dampness by the weighing data. As the samples for the analysis, samples of water-absorbing material are used. The samples are placed into soil and held for a period that is sufficient for the impregnation of the sample material with moisture.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; В. Петренко: ORCID 0000-0002-5902-6155; В. Андреев: ORCID 0000-0002-0862-2790; О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13204
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=102857
Appears in Collections:Інші праці КВВГ
Інші праці КМТ
Інші праці КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_7846.pdfPatent68,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.