Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1291
Title: Вплив розподілу роботи з обслуговування морського порту у вузлі на показники роботи вантажної станції
Other Titles: Влияние распределения работы по обслуживанию морского порта в узле на показатели работы грузовой станции
The Influence of Work Distribution of the Maritime Port Service in the Node on the Performances of the Freight Station Work
Authors: Музикіна, Світлана Ігорівна
Переста, Галина Іванівна
Журавель, Ірина Леонідівна
Журавель, Вячеслав Вікторович
Keywords: показники роботи вантажної та сортувальної станцій
раціональний розподіл у вузлі сортувальної роботи з місцевими вагонами
вантажні фронти морського торгівельного порту
показатели работы грузовой и сортировочной станций
рациональное распределение в узле сортировочной работы с местными вагонами
грузовые фронты морского торгового порта
operation indices of terminal freight station and marshalling yard
rational distribution at terminal of sorting work with local cars
freight fronts of marine trade port
КУЕР
КСВ
КБЖД
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Вплив розподілу роботи з обслуговування морського порту у вузлі на показники роботи вантажної станції / С. І. Музикіна, Г. І. Переста, І. Л. Журавель, В. В. Журавель // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 35. – С. 57–61. – DOI: 10.15802/stp2010/9100.
Abstract: UK: В статті обумовлено актуальність раціонального розподілу у вузлі сортувальної роботи з місцевими вагонами щодо добірки їх за призначеннями вантажних фронтів морського торгівельного порту. Наведено підсумки аналізу основних показників роботи вантажної та сортувальної станцій вузла.
RU: В статье обусловлена актуальность рационального распределения в узле сортировочной работы с местными вагонами по подборке их по назначениям грузовых фронтов морского торгового порта. Приведены результаты анализа основных показателей работы грузовой и сортировочной станций узла.
EN: In the article the urgency of rational distribution at the terminal of sorting work with the local cars on selecting them by the destinations of freight fronts of marine trade port is conditioned. The results of analysis of the basic operation indices of the terminal freight station and marshalling yard are presented.
Description: С. Музикіна: ORCID 0000-0002-5832-6949; Г. Переста: ORCID 0000-0003-1629-0201; І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386; В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1291
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9100
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9100/7900
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2010/9100
Appears in Collections:Статті КБЖД
Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzykina.pdf237,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.