Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1261
Title: Методика розподілу програми ремонту вантажних вагонів по окремих депо в умовах реформування залізничної галузі (препринт)
Other Titles: Методика распределения программы ремонта грузовых вагонов по отдельным депо в условиях реформирования железнодорожной отрасли (препринт)
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Скалозуб, Владислав Васильович
Булгакова, Юлія Вадимівна
Keywords: депо
вантажні вагони, приведені витрати, програма ремонту
приведені витрати
програма ремонту
грузовые вагоны
приведенные затраты
программа ремонта
depots
freight cars
estimates of the costs
program repair
КОАІВ
КІТ
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет, Київ
Citation: Бараш, Ю. С. Методика розподілу програми ремонту вантажних вагонів по окремих депо в умовах реформування залізничної галузі / Ю. С. Бараш, В. В. Скалозуб, Ю. В. Булгакова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. Національного авіаційного університету. – 2011. – Випуск 32.
Abstract: UK: Запропонована економіко-математична постановка задачі щодо розподілу програми ремонту універсальних вантажних вагонів по окремих депо.
RU: Предложенаэкономико-математическая постановка задачи распределения программы ремонта универсальных грузовых вагонов по отдельным депо.
EN: An economic-mathematical formulation of the universal distribution program repair of freight cars on a separate depot.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805, В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751; Ю. Булгакова: ORCID 0000-0003-2985-1047
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1261
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Статті КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash_Skalaz_Bulg.pdfпрепринт300,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.