Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12562
Title: Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві Ч. 2
Authors: Накашидзе, Ірина Сергіївна
Keywords: визначні події
вітчизняна історія
художня література
мистецтво
відмінності історичної та художньої правди
навчальний посібник
хрестоматія
КУ
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ «Акцент ПП», Дніпро
Citation: Накашидзе І. С. Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві : хрестоматія : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія» : у 2-х. ч. / уклад.: І. С. Накашидзе. М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро : АКЦЕНТ ПП, 2020. Ч. 2. 199 с. ISBN 978-966-921-294-4.
Abstract: UK: Хрестоматія містить уривки з художніх творів відповідно до тем семінарських занять навчальної дисципліни «Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві». До кожного тексту подані питання, через які акцентується увага аспірантів на ключових відмінностях історичної та художньої правди. Аналіз текстів є необхідною складовою для підготовки до семінарських занять. Посібник розрахований на аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія», студентів історичного та філологічного факультетів, викладачів гуманітарного профілю, а також на широке коло читачів, які цікавляться історичною прозою.
Description: І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12562
ISBN: ISBN 978-966-921-294-4
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakashydze.pdfFull text763,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.