Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12389
Title: 5 (89) випуск. Наука та прогрес транспорту
Other Titles: 5 (89) выпуск. Наука и прогресс транспорта
5 (89) release. Science and Transport Progress
Keywords: автоматизовані системи
екологія
економіка
експлуатація та ремонт
інформаційно-комунікаційні технології
матеріалознавство
залізнична колія
рухомий склад залізниць
тяга поїздів
машинобудування
транспортне будівництво
автоматизированные системы
экология
экономика
эксплуатация и ремонт
информационно-коммуникационные технологии
материаловедение
железнодорожный путь
подвижной состав железных дорог
тяга поездов
машиностроение
транспортное строительство
automated systems
ecology
economics
maintenance and repair
information and communication technologies
materials science
railway track
railway rolling stock
train traction
engineering
transport construction
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : наук. журн. / засн. Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. № 5 (89). 162 с. ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online).
Abstract: UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи управління на транспорті, екологія на транспорті, експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство, залізнична колія, інформаційно-комунікаційні технології та математичне моделювання, нетрадиційні види транспорту, машини та механізми, транспортне будівництво, рухомий склад і тяга поїздів. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
RU: В статьях отражены научные исследования, выполненные авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях. Статьи посвящены решению актуальных вопросов железнодорожного транспорта по следующим направлениям: автоматизированные системы управления на транспорте, экология на транспорте, эксплуатация и ремонт средств транспорта, материаловедение, железнодорожный путь, информационно-коммуникационные технологии и математическое моделирование, нетрадиционные виды транспорта, машины и механизмы, транспортное строительство, подвижной состав и тяга поездов. Вестник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов и инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12389
http://stp.diit.edu.ua/issue/viewIssue/12096/7069
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Appears in Collections:№ 5 (89)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STP_2020 №5(89).pdf13,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.