Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1235
Title: Дослідження перехідних процесів при пускові двигуна компресора електропоїзда ЕР2 (ЕР1)
Other Titles: Исследование переходных процессов при пуске двигателя компрессора электропоезда ЭР2 (ЕР1)
Authors: Краснов, Роман Володимирович
Краснов, Роман Владимирович
Krasnov, Roman V.
Дубинець, Леонід Вікторович
Дубинец, Леонид Викторович
Dubinets, Leonid V.
Устименко, Дмитро Володимирович
Устименко, Дмитрий Владимирович
Ustymenko, Dmytro V.
Keywords: математична модель
математическая модель
mathematical model
мотор-компресор
motor-compressor
коливання напруги живлення
колебания напряжения в сети
fluctuations in voltage
КАЕ
Issue Date: 2008
Abstract: UK: Представлена математична модель системи мотор-компресор електропоїзда ЕР2 та наведені результати моделювання перехідних процесів в ній при пускові та коливаннях напруги живлення.
RU: Представлена математическая модель системы мотор-компрессор электропоезда ЭР2 и приведены результаты моделирования переходных процессов в ней при пуске, а также при колебаниях напряжения в сети.
Description: Дубинець, Л. В. Дослідження перехідних процесів при пускові двигуна компресора електропоїзда ЕР2 (ЕР1) [Текст] / Л. В. Дубинець, Д. В. Устименко, Р. В. Краснов // Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика : зб. наук. пр. - Харків, 2008. - № 7. - С. 58-62. - Бібліогр. в кінці ст.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1235
Appears in Collections:Статті КАЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
article2.pdf545,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.