Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12323
Title: Удосконалення стіни бокової напіввагонів вітчизняного виробництва
Other Titles: Improvement of the Side Wall of Domestically Produced Gondola Cars
Усовершенствование боковой стены полувагонов отечественного производства
Authors: Фомін, Олексій Вікторович
Горбунов, Микола Іванович
Швець, Анжела Олександрівна
Фоміна, А. М.
Скляр, А. В.
Keywords: верхнє обв’язування
напіввагон
параметри профілів
стійка вертикальної стіни
форма поперечного перерізу
body end plate
gondola
profile parameters
vertical body post
sectional shape
верхняя обвязка
полувагон
параметры профилей
стойка вертикальной стены
форма поперечного сечения
КТБМ
Issue Date: 2020
Publisher: Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту"
Citation: Фомін О. В., Горбунов М. І., Швець А. О., Фоміна А. М., Скляр А. В. Удосконалення стіни бокової напіввагонів вітчизняного виробництва. Вісник сертифікації залізничного транспорту. 2020. № 4-5. С. 44–51.
Abstract: UK: Представлено особливості та результати проведених робіт з наукового обґрунтування основних параметрів профілів, які запропоновані для модернізації обв’язування верхнього та стійки вертикальної стіни бокової універсальних напіввагонів вітчизняного виробництва. Наведені матеріали свідчать про доцільність впровадження запропонованого підходу до оптимізаційного проектування елементів конструкції кузова вітчизняних напіввагонів з метою поліпшення їх техніко-економічних та експлуатаційних показників. Практична реалізація запропонованого підходу забезпечить досягнення суттєвого економічного ефекту при виготовленні та експлуатації елементів конструкції кузовів вантажного рухомого складу.
EN: The features and results of the work carried out on the scientific substantiation of the main parameters of the profiles, which are proposed for the modernization of the upper strapping and the vertical stand of the side wall of universal gondola cars of domestic production, are presented. The materials presented indicate the feasibility of introducing the proposed approach to the optimization design of body structure elements of domestic gondola cars in order to improve their technical, economic and operational indicators. Practical implementation of the proposed approach will ensure the achievement of a significant economic effect in the manufacture and operation of structural elements of freight rolling stock bodies.
RU: Представлены особенности и результаты проведенных работ по научному обоснованию основных параметров профилей, которые предложены для модернизации верхней обвязки и вертикальной стойки боковой стены универсальных полувагонов отечественного производства. Приведенные материалы свидетельствуют о целесообразности внедрения предложенного подхода к оптимизационному проектированию элементов конструкции кузова отечественных полувагонов с целью улучшения их технико-экономических и эксплуатационных показателей. Практическая реализация предложенного подхода обеспечит достижение существенного экономического эффекта при изготовлении и эксплуатации элементов конструкции кузовов грузового подвижного состава.
Description: А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902, О. Фомін: ORCID 0000-0003-2387-9946
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12323
Appears in Collections:Статті КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fomin.pdf747,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.