Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12281
Title: Менеджмент. Частина 2
Other Titles: Менеджмент. Часть 2
Management. Part 2
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Keywords: навчальний посібник
управління підприємствами
управління конфліктами
лідерство
мотивація
учебное пособие
управление производством
управление конфликтами
лидерство
мотивация
tutorial
manufacturing control
сonflict мanagement
leadership
motivation
КОІО
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Бараш Ю. С. Менеджмент. У 2-х ч. : навч. посібник для вузів. Ч. 2. Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. 87 с. ISBN 978-966-8471-77-3.
Abstract: UK: У другій частині посібника висвітлено принципи побудови організацій, види повноважень та їх делегування, питання мотивації, описано форми і види контролю, способи управління конфліктами, питання управління підприємством та лідерства. Посібник містить лекційний матеріал, питання до перевірки знань, тести та список рекомендованих джерел. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, хто цікавиться наукою про менеджмент.
RU: Во второй части пособия рассмотрены принципы построения организаций, виды полномочий и их делегирование, вопрос мотивации, описаны формы и виды контроля, способы управления конфликтами, вопросы управления предприятием и лидерства. Пособие содержит лекционный материал, вопросы для проверки знаний, тесты и список рекомендуемых источников. Адресовано студентам высших учебных заведений, слушателям системы переквалификации и переподготовки кадров, менеджерам, предпринимателям, всем, кто интересуется наукой о менеджменте.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12281
ISBN: 978-966-8471-77-3
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash_Pt_2.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.