Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12144
Title: Аварійне горіння твердого ракетного палива: оцінка ризику ураження людей в робочому приміщенні
Other Titles: Emergency Burning of Solid Rocket Propellant: Damage Risk Assessment to People in the Workplace
Аварийное горение твердого ракетного топлива: оценка риска поражения людей в рабочем помещении
Authors: Біляєв, Микола Миколайович
Берлов, Олександр Вікторович
Біляєва, Вікторія Віталіївна
Козачина, Виталий Анатольевич
Калашников, Іван Володимирович
Keywords: чисельне моделювання
ризик ураження
аварійне горіння твердого ракетного палива
теплове забруднення повітря
numerical modeling
risk of damage
emergency burning of solid rocket propellant
thermal pollution of air
численное моделирование
риск поражения
аварийное горение твердого ракетного топлива
тепловое загрязнение воздуха
КГВ
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Біляєв М. М., Берлов О. В.. Біляєва В. В., Козачина В. А., Калашников І. В. Аварійне горіння твердого ракетного палива: оцінка ризику ураження людей в робочому приміщенні. Наука та прогрес транспорту. 2020. № 3 (87). URL: http://stp.diit.edu.ua/article/view/208097/209461.
Abstract: UK: Мета. Ця робота передбачає розробку комп’ютерної моделі для розрахунку ризику термічного ураження людей у цеху в разі аварійного горіння твердого ракетного палива. Методика. Для розрахунку поля температури в цеху, з метою визначення зон термічного ураження працівників у приміщенні, використано рівняння, що виражає закон збереження енергії. На базі цього моделювального рівняння розраховано поле температур у цеху за наявності джерела емісії тепла – твердого ракетного палива, що горить. Розрахунок поля швидкості повітряного потоку в цеху, з урахуванням розташування перешкод на шляху розповсюдження теплової хвилі, проведено на базі моделі безвихрового руху повітря – рівняння потенціалу швидкості. Чисельне розв’язання рівняння для потенціалу швидкості виконано за допомогою двокрокової скінченнорізницевої схеми умовно апроксимації. Для чисельного розв’язання рівняння енергії використано різницеву схему розщеплення. На першому етапі побудови різницевої схеми виконано розщеплення двовимірного рівняння енергії на систему одновимірних рівнянь. Кожне одновимірне рівняння дозволяє розрахувати зміну температури в одному координатному напрямку. Для визначення температури використано схему біжучого рахунку. Під час проведення обчислювального експерименту враховано повітрообмін у приміщенні. Оцінку ризику термічного ураження персоналу в приміщенні виконано для різних вірогідностей місця аварійного горіння твердого ракетного палива. Результати. За допомогою розробленої чисельної моделі виконано прогнозування зон потенціального ризику термічного ураження персоналу в цеху для різних аварійний ситуацій. Наукова новизна. Побудовано комп’ютерну модель для експрес-оцінки потенціального ризику термічного ураження людей в цеху в разі аварійного горіння твердого ракетного палива. Практична значимість. Розроблено код, що дозволяє швидко моделювати формування температурних полів у цеху у випадку аварійного горіння твердого ракетного палива, та на базі цієї інформації визначати зони потенціального термічного ураження працівників. Розроблена комп’ютерна програма може бути використана для оцінки ризику термічного ураження на підприємствах хімічної промисловості в разі виникнення аварійних ситуацій.
Description: М. Біляєв: ORCID 0000-0002-1531-7882; О. Берлов: ORCID 0000-0002-7442-0548; В. Біляєва: ORCID 0000-0003-2399-3124; В. Козачина: ORCID 0000-0002-6894-5532; І. Калашников: ORCID 0000-0002-2814-380
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12144
http://stp.diit.edu.ua/article/view/208097
http://stp.diit.edu.ua/article/view/208097/209461
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2020/208097
Appears in Collections:Статті КГВ
№ 3 (87)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliaiev.pdfTranslation1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.