Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11855
Title: Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні
Authors: Малівський, Анатолій Миколайович
Keywords: Декарт
антропологічний вимір
антропологія
гносеологія
методологія
метафізика
КФС
Issue Date: 2019
Publisher: Герда, м. Дніпро
Citation: Малівський А. М. Незнаний Декарт: антропологічний вимір у філософуванні : монографія. Дніпро : Герда, 2019, 300 с. ISBN 978-617-7639-22-9. Наводиться фрагмент книги.
Abstract: UK: Нині відходить у минуле образ мислителя як утілення наївності та простоти. Очевидною є неможливість вмістити філософську спадщину Рене Декарта в Прокрустове ложе техноморфного тлумачення. Більш широке бачення контексту та звертання уваги на біографію мислителя відкривають перспективу рецепції його вчення як першої змістовної розбудови антропології, яка є відповіддю на запит епохи Нового часу. Виявлення замаскованого Декартом та традиційно обділеного увагою дослідників антропологічного виміру його вчення актуальне своєю співзвучністю сучасній епосі. Автор обґрунтовує тезу про запит сучасної епохи на експлікацію антропологічно- етичного мотиву його філософування. На основі сучасних досліджень та текстів мислителя доводиться, по-перше, нередукованість позиції Декарта до гносеології та методології науки; по-друге, здійснюється розгляд антропології, етики та метафізики як пріоритетних для нього галузей філософування. Головна увага в дослідженні зосереджена на окресленні передумов та форм оприявнення в філософії Нового часу антропологічних поглядів та здійснення історико-філософської реконструкції основних етапів творчості Декарта через призму наскрізного інтересу до людини. Книга розрахована на фахівців з історії філософії та філософської антропології. Вона стане у нагоді для викладачів вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів та докторантів гуманітарних спеціальностей, а також для тих, хто має інтерес до духовних підвалин європейської культури.
Description: А. Малівський: ORCID 0000-0002-6923-5145
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11855
ISBN: 978-617-7639-22-9
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КФC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malivskyi,_monograph.pdfФрагмент книги427,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.