Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11851
Title: Загальні основи транспортної географії
Other Titles: Общие основы транспортной географии
Authors: Нестеренко, Галина Іванівна
Литвиненко, Сергій Леонідович
Яновський, Петро Олександрович
Габріелова, Тетяна Юріївна
Авраменко, Світлана Ігорівна
Keywords: економіко-географічні фактори
транспортні мережі
географія перевезень
підручник
экономико-географические факторы
транспортные сети
география перевозок
учебник
economic and geographical factors
transport networks
transportation geography
textbook
КУЕР
КБЖД
Issue Date: 2019
Publisher: Кондор, Київ
Citation: Нестеренко Г. І., Литвиненко С. Л., Яновський П. О., Габріелова Т. Ю., Авраменко С. І. Загальні основи транспортної географії : підручник / за заг. ред. Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненка. Київ : Кондор, 2019. 184 с. ISBN 978-617-7729-66-1. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У підручнику викладено економіко-географічні фактори формування перевезень, економіко-географічні особливості формування транспортної мережі, взаємозв'язок технічних та економіко-географічних факторів в географії перевезень. Для студентів спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України.
RU: В учебнике изложены экономико-географические факторы формирования перевозок, экономико-географические особенности формирования транспортной сети, взаимосвязь технических и экономико-географических факторов в географии перевозок. Для студентов специальности «Транспортные технологии (по видам транспорта)» транспортных учебных заведений Украины.
EN: Economic-geographical factors of transportation formation, economic-geographical peculiarities of the formation of the transport network, the interconnection of technical and economic-geographical factors in the transportation geography. For students of the specialty "Transport technologies (bу transport modes)" of transport educational institutions of Ukraine.
Description: Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, П. Яновський: ORCID 0000-0003-4430-5386
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11851
ISBN: ISBN 978-617-7729-66-1
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КБЖД
Інші праці КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko.pdfФрагмент тексту1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.