Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11795
Title: Практичний курс основної іноземної мови (англійської). Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти “Short Stories” by O. Henry
Authors: Боговик, Оксана Аурелівна
Keywords: англійська мова
навчальний посібник
комунікативна компетенція
лексичні і мовні вправи
КФП
Issue Date: 2019
Publisher: ПП Кулик В. В., Дніпро
Citation: Боговик О. А. Практичний курс основної іноземної мови (англійської) : навч. посіб. з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти “Short Stories” by O. Henry. Дніпро : ПП Кулик В. В., 2019. 207 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей складається з невеликих за обсягом творів, кожен з яких розрахований на вивчення протягом 4 навчальних годин, американського письменника О. Генрі. Видання складено з метою розвитку навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів спеціальності «Філологія та переклад». Завданням посібника є подальше удосконалення студентами навичок лінгвістично-літературного аналізу тексту. Запропонована технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Посібник складається з оригінальних текстів, завдань для обговорення, блоку питань та тестів для перевірки розуміння прочитаного, лексичних і мовних вправ. Завдання щодо аналізу тексту покликані допомогти студентам цілеспрямовано розібратися у змісті пропонованого художнього твору, з’ясувати, якими формальними засобами автор передає свою думку і досягає певного емоційного впливу на читача. Питання та завдання до текстів організовано таким чином, щоб забезпечити всебічний аналіз пропонованого твору.
Description: О. Боговик: ORCID: 0000-0003-4315-2154
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11795
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohovyk .pdfFull text1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.