Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11794
Title: Практичний курс основної іноземної мови (англійської). Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde
Authors: Боговик, Оксана Аурелівна
Keywords: анлітичне читання
англійська мова
комунікативна компетенція
лінгвистично-літературний аналіз тексту
КФП
Issue Date: 2019
Publisher: ПП Кулик В. В., Дніпро
Citation: Боговик О. А. Практичний курс основної іноземної мови (англійської) : навч. посіб. з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde. Дніпро : ПП Кулик В. В., 2019. 82 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей націлений на подальше удосконалення студентами навичок лінгвістично-літературного аналізу тексту, розвитку навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів спеціальності «Філологія та переклад». Запропонована технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Видання укладене з метою забезпечення планомірного керівництва самостійною та аудиторною роботою студентів з поглибленого вивчення роману Оскара Уальда «Портрет Доріана Грея» (“The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde) Посібник складається з завдань для обговорення, блоку питань та тестів для перевірки розуміння прочитаного, лексичних і мовних вправ. Питання та завдання до розділів організовано таким чином, щоб забезпечити всебічний аналіз пропонованого твору.
Description: О. Боговик: ORCID: 0000-0003-4315-2154
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11794
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohovyk.pdfFull text1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.