Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11657
Title: Паровозный паркъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ. Мѣры къ его улучшенію въ связи съ сокращеніемъ расходовъ. Проектъ распредѣленія мощныхъ паровозовъ типа 4/5 по сѣти казенныхъ ж. д. Вып. XLIV
Other Titles: Паровозний парк казенних залізниць. Заходи до його поліпшення в зв'язку зі скороченням витрат. Проект розподілу потужних паровозів типу 4/5 по мережі казенних залізниць. Вип. XLIV
Authors: Кульжинскій, С.
Элькинъ, Л.
Keywords: паровозный парк
железнодорожное хозяйство
служба тяги поездов
эксплуатационные расходы
мощность паровозов
паровозний парк
залізничне господарство
служба тяги поїздів
експлуатаційні витрати
потужність паровозів
Issue Date: 1910
Publisher: Тип. М. Д. Ломковскаго, Санкт-Петербургъ
Citation: Кульжинский, С. Паровозный паркъ казенных желъзныхъ дорогъ. Мъры къ его улучшенію въ связи съ сокращеніемъ расходовъ. Проектъ распредъленія мощныхъ паровозовъ типа 4/5 по съти казенныхъ ж.д. Вып. XLIV / С. Кульжинский, Л. Элькинь ; Высочайше учрежденная Особая Высшая Комиссія для всесторонняго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи. – СПб. : Тип. М. Д. Ломковскаго, 1910. -– 281 с.
Abstract: RU: Вопрос эксплуатации паровозного парка российских железных дорог является одним из самых важных в железнодорожном хозяйстве и к тому же мало освещен в литературе. Расходы службы тяги превышают 40% общих расходов эксплуатации и являются самыми крупными эксплуатационными расходами. Не подлежит никакому сомнению, что с увеличением мощности паровозов, расходы на поездо-версту и паровозо-версту тоже должны возрасти. Авторы сочли необходимым выяснить те убытки, которые несёт на себе казённая железнодорожная сеть вследствие того, что инвентарь паровозов заключает в себе 27 % паровозов устаревших систем, прослуживших более 25 лет, поэтому авторы настаивают на необходимости коренного улучшения паровозного парка.
UK: Питання експлуатації паровозного парку російських залізниць є одним з найважливіших у залізничному господарстві і до того ж мало висвітлено в літературі. Витрати служби тяги перевищують 40% загальних витрат експлуатації та є найбільшими експлуатаційними витратами. Не підлягає ніякому сумніву, що зі збільшенням потужності паровозів, витрати на поїздо-версту і паровозо-версту теж повинні зрости. Автори визнали за необхідне з'ясувати ті збитки, які несе на собі казенна залізнична мережа внаслідок того, що інвентар паровозів містить у собі 27% паровозів застарілих систем, що прослужили більше 25 років, тому автори наполягають на необхідності докорінного поліпшення паровозного парку.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11657
http://ecat.diit.edu.ua/zu/122.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulzhynskij_Эlkynъ.pdf7,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.