Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11641
Title: Закономірності поширення та акумуляції важких металів у грунтах залізничної інфраструктури
Other Titles: Закономерности распространения и аккумуляции тяжелых металлов в почвах железнодорожной инфраструктуры
Authors: Самарська, Алла Віталіївна
Зеленько, Юлія Володимирівна
Keywords: важкі метали
залізничний транспорт
ґрунти
зона відчуження
екологічний ризик
фактор збагачення
тяжелые металлы
железнодорожный транспорт
почвы
зона отчуждения
экологический риск
фактор обогащения
КХІЕ
Issue Date: 2018
Publisher: НДКТІ АТ Укрзалізниця
Citation: Самарська, А. В. Закономірності поширення та акумуляції важких металів у грунтах залізничної інфраструктури / А. В. Самарська, Ю. В. Зеленько // Залізн. трансп. України. – 2018. – № 3. – С. 13–21.
Abstract: UK: Залізничний транспорт, будучи лідером вантажних перевезень, відіграє важливу роль в економічному розвитку нашої країни, але з іншого боку експлуатація даного виду транспорту призводить до інгредієнтного, біологічного, параметричного, біоценотичного та естетичного забруднення навколишнього середовища. Тому дослідження, пов’язані з вивченням впливу залізничного транспорту на довкілля, є актуальними та потребують детального аналізу. Крім того, з переходом України до сталого (збалансованого) розвитку підвищення рівня екологічної безпеки залізниць є досить важливим завданням для науковців та працівників різних відомств залізниць.
RU: Железнодорожный транспорт, являясь лидером грузовых перевозок, играет важную роль в экономическом развитии нашей страны, но кроме того, эксплуатация данного вида транспорта приводит к ингредиентному, биологическому, параметрическому, биоценотическому и эстетическому загрязнению окружающей среды. Поэтому исследования, связанные с изучениемвы влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду, являются актуальными и требуют детального анализа. Кроме того, с переходом Украны к устойчивому (сбалансированному) развитию повышения уровня экологической безопасности железных дорог, является достаточно важной задачей для ученых и работников различных ведомств железных дорог.
Description: А. Самарська: ORCID 0000-0002-0828-9457, Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11641
Appears in Collections:Статті КХІЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samarska.pdf689,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.