Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11532
Title: Теоретична механіка. Аналітична механіка
Other Titles: Теоретическая механика. Аналитическая механика
Theoretical mechanics. Analytical mechanics
Authors: Янгулова, Ольга Леонідівна
Keywords: аналітична механіка
диференціальні принципи механіки
принцип Д'Аламбера
транспортні задачі
коливання механічних систем
аналитическая механика
дифференциальные принципы механики
транспортные задачи
колебания механических систем
analytical mechanics
differential principles of mechanics
d'Alembert principle
transport task
vibration of mechanical system
КТБМ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Янгулова, О. Л. Теоретична механіка. Аналітична механіка : навч. посібник / О. Л. Янгулова. - Дніпро : Дніпров. нац . ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2019. - 75 с.
Abstract: UK: У посібнику наведено загальні поняття аналітичної механіки, розглянуто диференціальні принципи механіки (принцип Д’Аламбера), загальні рівняння динаміки, принцип можливих переміщень, а також диференціальні рівняння руху матеріальної системи та прикладні питання, пов’язані з коливанням механічної системи. Кожен розділ містить методику та приклади розв’язання задач, а також задачі для самостійного розв’язування. Для студентів І і ІІ курсів денної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей технічних ЗВО, які вивчають повний курс теоретичної механіки.
RU: В пособии приведены общие понятия аналитической механики, рассмотрены дифференциальные принципы механики (принцип Д'Аламбера), общие уравнения динамики, принцип возможных перемещений, а также дифференциальные уравнения движения материальной системы и прикладные вопросы, связанные с колебанием механической системы. Каждый раздел содержит методику и примеры решения задач, а также задачи для самостоятельного решения. Для студентов I и II курсов дневной и дистанционной форм обучения всех специальностей технических вузов, которые изучают полный курс теоретической механики.
Description: О. Янгулова: ORCID 0000-0001-7248-4057
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11532
ISBN: 978-966-8471-82-7
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yanhulova.pdf863,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.