Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1152
Title: Відношення між опорами коченню та верченню в упорних підшипниках
Authors: Бондаренко, Леонід Миколайович
Бондаренко, Леонид Николаевич
Bondarenko, Lеоnid M.
Bondarenko, Leonid N.
Дідковський, Леонід Васильович
Дидковский, Леонид Васильевич
Didkovskyi, Leonid V.
Колбун, Віктор Вікторович
Колбун, Виктор Викторович
Kolbun, Victor V.
Keywords: опір коченню
опір ковзанню
підшипники
сопротивление качению
сопротивление скольжению
подшипники
КТМЕХ
Issue Date: 2012
Publisher: Вісник сертифікації залізничного транспорту
Abstract: UK: Аналітично доведено, що в кулькових упорних пристроях колон кранів на опір ковзанню куль припадає біля 30% від кочення, а в роликових біля 10%. Запропоновано при проектуванні подібних вузлів в однаковій мірі зменшувати як опір коченню, так і опір ковзанню.
RU: Аналитически доказано, что в шариковых упорных устройствах колонн кранов на сопротивление скольжению шаров приходится около 30% от качения, а в роликовых около 10%. Предложено при проектировании подобных узлов в равной степени уменьшать как сопротивление качению, так и сопротивление скольжению.
EN: Analytical shown in ball thrust devices column crane for slip resistance balls accounted for about 30% of the bearings, and roller at 10%. Proposed in the design of these units to the same extent as to reduce rolling resistance and slip resistance.
Description: Бондаренко, Л. М. Відношення між опорами коченню та верченню в упорних підшипниках / Л. М. Бондаренко, Л. В. Дідковський, В. В. Колбун // Вісник сертифікації залізничного транспорту. — 2012. — №2 (04). C. 12—16.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1152
Appears in Collections:Статті КТМЕХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stattja_2.pdf284,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.