Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11487
Title: Фізико-хімічні основи технології модефікованого бетону для споруд спеціального призначення
Other Titles: Физико-химические основы технологии модефикованого бетона для сооружений специального назначения
Authors: Руденко, Дмитро Вікторович
Keywords: модифікований бетон
монолітна споруда
деформативні характеристики
навколішне середовище
свіжоукладений бетон
масивності конструкцій
модифицированный бетон
монолитное сооружение
деформативные характеристики
окружающая среда
свежеуложенный бетон
массивности конструкций
КГ
КУПББМ
Issue Date: 2018
Publisher: Герда, Дніпро
Citation: Руденко, Д. В. Фізико-хімічні основи технології модефікованого бетону для споруд спеціального призначення : монографія / Д. В. Руденко. – Дніпро : Герда, 2018. – 344 с.– ISBN 978-617-7097-95-1. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у створенні теоретичних основ технології модифікованих бетонів для монолітних споруд спеціального призначення шляхом застосування принципово нового фізико-хімічного модифікування цементної системи бетону. Встановлено взаємозв'язок структури модифікованої цементної матриці з експлуатаційними властивостями бетону. Показані характер і величина зміни основних деформативних характеристик модифікованого бетону на основі сучасних фізичних уявлень про його взаємодію з навколишнім середовищем. Значну увагу приділено змінам деформативності бетону при короткочасних і тривалих навантаженнях. Отримано формули, що дозволяють обчислити міцність і деформативні характеристики бетонів у змінних умовах навколишнього середовища з урахуванням масивності конструкцій та їх віку. Досліджено та рекомендовано сучасні методи догляду за свіжоукладеним бетоном. Монографія розрахована на науковців, інженерів-будівельників і технологів, а також проектувальників бетонних і залізобетонних конструкцій природного тверднення.
RU: В монографии приведены теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, заключающейся в создании теоретических основ технологии модифицированных бетонов для монолитных сооружений специального назначения путем применения принципиально нового физико-химического модифицирования цементной системы бетона. Установлена взаимосвязь структуры модифицированной цементной матрицы с эксплуатационными свойствами бетона. Показаны характер и величина изменения основных деформативных характеристик модифицированного бетона на основе современных физических представлений о его взаимодействие с окружающей средой. Значительное внимание уделено изменениям деформативности бетона при кратковременных и длительных нагрузках. Получены формулы, позволяющие вычислить прочность и деформативные характеристики бетонов в изменяющихся условиях окружающей среды с учетом массивности конструкций и их возраста. Исследованы и рекомендуется современные методы ухода за свежеуложенным бетоном. Монография рассчитана на ученых. инженеров-строителей и технологов, а также проектировщиков бетонных и железобетонных конструкций естественного твердения.
Description: Д. Руденко: ORCID 0000-0003-0827-042X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11487
ISBN: 978-617-7097-95-1
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Інші праці КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudenko.pdfфрагмент тексту1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.