Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11476
Title: Інженерія програмного забезпечення
Other Titles: Software Engineering
Инженерия программного обеспечения
Authors: Шинкаренко, Віктор Іванович
Горбова, Олександра Вікторівна
Іванов, Олександр Петрович
Андрющенко, Вадим Олександрович
Нечай, Віктор Якович
Keywords: дипломна магістерська робота
інженерія програмного забезпечення
наукова новизна
практичне значення
магістр
принципи інформатики
програмна документація
програміст
системний програміст
дипломная магистерская работа
инженерия программного обеспечения
научная новизна
практическое значение
магистр
принципы информатики
программная документация
программист
системный программист
КІТ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / В. І. Шинкаренко, О. В. Горбова, О. П. Іванов , В. О. Андрющенко, В. Я. Нечай ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : [б. в.], 2019. – 140 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: Навчальний посібник охоплює всі аспекти підготовки, оформлення та захисту дипломної магістерської роботи зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Особлива увага приділена дослідницькому аспекту. Наведено пояснення та численні приклади формулювання теми роботи, мети й завдання, об’єкта та предмета, методів дослідження, актуальності, наукової новизни, практичного значення роботи. Надано поради, наведено вдалі та невдалі приклади висвітлення процесу та результатів розробки інструментальних засобів дослідження. Для магістрантів першого та другого років навчання, студентів-дослідників молодших курсів, наукових керівників та консультантів, викладачів дисциплін, що входять до програми підготовки магістрів.
RU: Учебное пособие охватывает все аспекты подготовки, оформления и защиты дипломной магистерской работы по специальности 121 «Инженерия программного обеспечения». Особое внимание уделено исследовательскому аспекту. Приведены объяснения и многочисленные примеры формулировки темы работы, цели и задачи, объекта и предмета, методов исследования, актуальности, научной новизны, практического значения работы. Даны советы, приведены удачные и неудачные примеры освещения процесса и результатов разработки инструментальных средств исследования. Для магистрантов первого и второго годов обучения, студентов-исследователей младших курсов, научных руководителей и консультантов, преподавателей дисциплин, входящих в программу подготовки магистров.
Description: В. Шинкаренко: ORCID 0000-0001-8738-7225, О. Горбова: ORCID 0000-0002-5612-2715, О. Іванов: ORCID 0000-0003-1259-6377, В. Андрющенко: ORCID 0000-0002-9103-8391, В. Нечай: ORCID 0000-0001-5358-4335
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11476
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Software_ Engineering_2019.pdfA fragment of the text904,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.