Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11448
Title: Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем
Other Titles: Совершенствование технологии и технического оснащения транспортных систем
Keywords: конференція
організація перевезень
оптимізація
технологічні параметри
конференция
организация перевозок
оптимизация
технологические параметры
conference
organization of transportation
optimization
technological parameters
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем : наук.-техн. конф. молодих вчених, магістрантів та студентів, 28-29 березня 2019 р. : зб. тез доп. / [за ред. І. Я. Сковрона] ; М-вo oсвiти i нaуки Укрaїни, Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – 101 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріали наукових досліджень за спеціальністю «Транспортні технології» студентів факультету «Управління процесами перевезень», які присвячені сучасним проблемам організації перевезень на залізничних напрямках,ділянках, організації роботи станцій, оптимізації технічних і технологічних параметрів транспортних об‘єктів та ряду інших актуальних питань. Матеріали пройшли апробацію на науково-технічній конференції молодих вчених, магістрантів та студентів 28-29 березня 2019 р. на кафедрах «Транспортні вузли» та «Управління експлуатаційною роботою» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна під загальним науковим керівництвом докторів технічних наук,професорів Бобровського В. І. та Козаченка Д. М.
RU: В сборнике представлены материалы научных исследований по специальности «Транспортные технологии» студентов факультета «Управление процессами перевозок», которые посвящены современным проблемам организации перевозок на железнодорожных направлениях, участках, организации работы станций, оптимизации технических и технологических параметров транспортных объектов и ряда других актуальных вопросов. Материалы прошли апробацию на научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов 28-29 марта 2019 на кафедрах «Транспортные узлы» и «Управление эксплуатационной работой» Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна под общим научным руководством докторов технических наук, профессоров Бобровского В. И. и Козаченко Д. Н.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11448
Appears in Collections:Науково-технічна конференція молодих вчених, магістрантів та студентів «Удосконалення технології та технічного оснащення транспортних систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
theses.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.