Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1139
Title: Ґендерна освіта: мета, завдання, досвід запровадження (препринт)
Other Titles: Гендерное образование: цель, задание, опыт внедрения (препринт)
Gender Education: Purpose, Task, Implementation Experience (preprint)
Authors: Ковтун, Віра Володимирівна
Keywords: ґендер
ґендерна освіта
ґендерна компетентність
ґендерна політика
гендерное образование
гендерная компетентность
гендерная политика
gender
gender education
gender competence
gender policy
КУ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Днепропетровськ
Citation: Ковтун, В. В. Ґендерна освіта: мета, завдання, досвід запровадження : [Препринт] / В. В. Ковтун // Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (16 грудня 2011р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2012.
Abstract: UK: У статті визначено роль ґендерної освіти у формуванні суспільства ґендерної рівності як суспільства, заснованого на рівних правах і можливостях усіх її громадян; підкреслена необхідність ґендерної компетентності педагогів для гармонійного особистісного розвитку студентів.
RU: В статье определена роль гендерного образования в формировании общества гендерного равенства как общества, основанного на равных правах и возможностях всех ее граждан; подчеркнута необходимость гендерной компетентности педагогов для гармоничного личностного развития студентов.
EN: In the article the role of gender education in the society of gender equality formation was determined. Under society of gender equality author means the society, based on the equal rights and opportunities for all citizens. The necessity of teachers gender competence for harmonious personal students development was emphasized.
Description: В. Ковтун: ORCID 0000-0002-0258-1203
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1139
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvita.pdfПрепринт152,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.