Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11344
Title: «Блок когенерації» - генератор електричної і теплової енергії з біомаси
Other Titles: «Блок когенерации» - генератор электрической и тепловой энергии из биомассы
Authors: Капіца, Михайло Іванович
Куклін, Лев Юрійович
Горячкiн, Вадим Миколайович
Keywords: когенерація
біопаливо
паромашинний агрегат
«зелений» тариф
енергоефективність
когенерация
биотопливо
паромашинный агрегат
«зеленый» тариф
энергоэффективность
cogeneration
biofuel
steammachine aggregate
greening tariff
energy efficiency
КЛ
КТ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Капіца М. І., Куклін Л. Ю., Горячкін В. М. "Блок когенерації" – генератор електричної і теплової енергії з біомаси. Залізн. трансп. України. 2019. № 1. С. 25–35. doi: 10.34029/2311-4061-2019-130-1-25-34.
Abstract: UK: Забезпечення енергетичної безпеки держави вимагає підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) , розробки і впровадження технологій відновлюваної енергетики. Виходячи з цього розробка енергоефективного обладнання , призначеного для виробництва електричної і теплової енергії, що дозволяє використовувати в якості первинного палива ВДЕ, є важливою і актуальною задачею для паливно-енергетичного комплексу України.
RU: Обеспечение энергетической безопасности государства требует повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработки и внедрения технологий обновляемой энергетики. Исходя из этого разработка энергоэффективного оборудования, предназначенного для производства электрической и тепловой энергии, что позволяет использовать в качестве первичного топлива ВИЭ, является важной и актуальной задачей для топливно-энергетического комплекса Украины.
Description: M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920, В. Горячкiн: ORCID ОООО-0002-8952-952Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11344
Other Identifiers: doi: 10.34029/2311-4061-2019-130-1-25-34
Appears in Collections:Статті КТ
Статті КЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapitsa.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.