Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11310
Title: Розвиток соціотехнічних систем діяльності в контексті поведінкової економіки: моделювання лідерського потенціалу
Other Titles: Развитие социотехнических систем деятельности в контексте поведенческой экономики: моделирование лидерского потенциала
Authors: Шевяков, Олексій Володимирович
Головкова, Людмила Степанівна
Keywords: соціотехнічна система
методологія психологічного супроводу
социотехнические системы
методология психологического сопровождения
КФЕБ
Issue Date: 2018
Publisher: Sandomier, Republic of Poland
Citation: Шевяков, О. В. Розвиток соціотехнічних систем діяльності в контексті поведінкової економіки: моделювання лідерського потенціалу / О. В. Шевяков, Л. С. Головкова // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : collective monograph / Humanities and natural sciences university in Sandomierz. – Sandomierz, 2018. – Vol. 2. – P. 431–442.
Abstract: UK: Метою дослідження є обгрунтування завдань, теоретичних основ і методології психологічного супроводу таких систем діяльності, які підпадають під поняття «соціотехнічна система». Стаття побудована за логікою переходу від формулювань сутнісних положень психологічного супроводу (забезпечення) і пов'язаних з ними основних понять, до викладу теоретичних засад і, потім, - методологічних принципів моделювання. У статті стисло, в тому ступені, в якому це потрібно для обгрунтування методології психологічного забезпечення, викладено основні положення цієї концепції в її «усучасненому» вигляді.
RU: Целью исследования является обоснование задач, теоретических основ и методологии психологического сопровождения таких систем деятельности, подпадают под понятие «социотехнические системы». Статья построена по логике перехода от формулировок сущностных положений психологического сопровождения (обеспечения) и связанных с ими основных понятий, к изложению теоретических основ и, затем, методологических принципов моделирования. В статье кратко, в том степени, в которой это необходимо для обоснования методологии психологического обеспечения, изложены основные положения этой концепции в ее «осовремененной» виде.
Description: О. Шевяков: ORCID 0000-0001-8348-1935, Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11310
Appears in Collections:Інші праці КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheviakov.pdf6,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.