Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1129
Title: Прогнозування обсягів вантажних перевезень залізниць в регіонах
Other Titles: Прогнозирование объемов грузовых перевозок железных дорог в регионах
Predicting the Volume of Freight Railroads in the Region
Authors: Копитко, Василь Іванович
Дацків, Ю. О.
Keywords: вантажні перевезення
прогнозування обсягів
транспортні підприємства
ринок перевезень
діяльність транспорту
експлуатаційний вантажообіг
грузовые перевозки
прогнозирование объемов
транспортные предприятия
рынок перевозок
деятельность транспорта
эксплуатационный грузооборот
freight
volume forecasts
transport companies
transport market
transport activities
operational throughput
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2011
Publisher: Національний лісотехнічний університет України, Львів
Citation: Копитко, В. І. Прогнозування обсягів вантажних перевезень залізниць в регіонах : [препринт] / В. І. Копитко, Ю. О. Дацків // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-тех. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2011. – Том 21, № 10. – С. 139–144.
Копитко В. І., Дацків Ю. О. Прогнозування обсягів вантажних перевезень залізниць в регіонах. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-тех. пр. Нац. лісотехн. ун-ту України. Львів, 2011. Том 21, № 10. С. 139–144.
Abstract: UK: В статті розглядається використання маркетингових досліджень для прогнозування обсягів вантажних перевезень з використанням матеріалів Львівської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці. Пропонується вибір варіантів прогнозу застосовуючи нелінійну функцію тренду для визначення прогнозованого експлуатаційного вантажообігу на наступний період, що дозволить заздалегідь планувати оптимальні маршрути їх доставки і сприятиме керівникам транспортних підприємств в поліпшенні системи управління перевізним процесом. Доведено, що прогнозування показників вантажних перевезень суттєво впливає на ритмічність процесу його функціонування і на збільшення економічної ефективності.
RU: В статье рассматривается использование маркетинговых исследований для прогнозирования объемов грузовых перевозок с использованием материалов Львовской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги. Предлагается выбор вариантов прогноза, использовав нелинейную функцию тренда для определения прогнозированного эксплуатационного грузооборота на следующий период, что позволит заранее планировать оптимальные маршруты их доставки и содействовать руководителям транспортных предприятий в улучшении системы управления перевозочным процессом. Доказано, что прогнозирование показателей грузовых перевозок существенно влияет на ритмичность процесса его функционирования и увеличения экономической эффективности. Ключевые слова: грузовые перевозки, прогнозирование объемов, транспортные предприятия, рынок перевозок, деятельность транспорта, эксплуатационный грузооборот.
EN: The article discusses the use of marketing studies to predict the volume of freight traffic using the materials of the Lviv railway directorate Lviv railway. A choice of options predicted using the nonlinear function to determine the trend forecasted operating turnover for the next period, which will pre-plan the best routes of delivery and to promote managers of transport companies to improve management of transportation process. We prove that the forecasting of freight transport affects the rhythm of its operations and increase efficiency. Key words: freight, volume forecasts, transport companies, transport market, transport activities, operational throughput.
Description: В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1129
https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_10/index.htm
https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_10/139_Kop.pdf
Appears in Collections:Статті КЕГПФЗТ (ЛІ) (Раніше КГСЕП (ЛФ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfпрепринт294,12 kBAdobe PDFView/Open
Kopytko.pdf432,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.