Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11260
Title: Историческій очеркъ развитія учрежденій и работъ Въдомства путей Сообщенія по статистикъ и картъ путей сообщенія в 1798–1898 гг.
Other Titles: Історичний нарис розвитку установ і робіт Відомства шляхів Сполучення по статистиці і картам шляхів сполучення в 1798-1898 рр.
Keywords: ведомство путей сообщения
строительство дорог
развитие судоходства
Российская империя
история
відомство шляхів сполучення
будівництво доріг
Російська імперія
історія
Issue Date: 1898
Publisher: Тип. МПС (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К*), С.-Петербургъ
Citation: Историческій очеркъ развитія учрежденій и работъ Въдомства путей Сообщенія по статистикъ и картъ путей сообщенія в 1798-1898 гг. – СПб. : Тип. МПС (Тов. И. Н. Кушнеревъ и К*), 1898. – 105 с.
Abstract: RU: Издание посвящено столетию существования Ведомства путей сообщения и повествует о строительстве дорог (шоссейных, грунтовых, железнодорожных), а также о развитии судоходства в Российской империи за данный период. При его создании были использованы архивные материалы Ведомства, законы Российской империи, статистические материалы и другие источники. Труд был составлен под общим руководством начальника статистического отдела генерал-лейтенанта И. Ф. Борковского. Работой над созданием очерка руководил директор канцелярии Министерства путей сообщения тайный советник А. С. Ермолов.
UK:Видання присвячене сторіччю існування Відомства шляхів сполучення і оповідає про будівництво доріг (шосейних, ґрунтових, залізничних), а також про розвиток судноплавства в Російській імперії за даний період. При його створенні були використані архівні матеріали Відомства, статистичні матеріали, закони Російської імперії та інші джерела. Праця була складена під загальним керівництвом начальника статистичного відділу генерал-лейтенанта І. Ф. Борковського. Роботою над створенням нарису керував директор канцелярії Міністерства шляхів сполучення таємний радник А. С. Єрмолов.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11260
http://ecat.diit.edu.ua/zu/103.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ystorycheskyi ocherk.pdf8,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.