Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11258
Title: Лозово-Севастопольская желъзная дорога
Other Titles: Лозово-Севастопольська залізниця
Keywords: грузовые перевозки
пассажирские перевозки
пробег паровозов
баланс счетов
вантажні перевезення
пасажирські перевезення
пробіг паровозів
баланс рахунків
Issue Date: 1887
Publisher: Паровая Скоропечатня Яблонскій и Пероттъ, Санкт-Петербургъ
Citation: Лозово-Севастопольская желъзная дорога : отчетъ по экспплоатаціи за 1886 годъ . – СПб. : Паровая Скоропечатня Яблонскій и Пероттъ, 1887. – 117 с.
Abstract: RU: Книга представляет собой отчет по эксплуатации Лозово-Севастопольской железной дороги за 1886 год. Многочисленные приложения, которые включены в книгу, содержат сведения о балансе счетов Правления Общества Лозово-Севастопольской железной дороги на 31 декабря 1886 года, о приходе и расходе по эксплуатации дороги за 1886 год, о движении пассажиров и грузов, а также сборов за них, о пробеге паровозов за 1886 год, о наличии подвижного состава на 1 января 1887 года и расходов на его ремонт и много другой интересной информации по которой можно составить представление о хозяйственной деятельности Лозово- Севастопольской железной дороги в данный временной промежуток.
UK: Книга являє собою звіт з експлуатації Лозово-Севастопольської залізниці за 1886 рік. Численні додатки, які включені в книгу, містять відомості про баланс рахунків Правління Товариства Лозово-Севастопольської залізниці на 31 грудня 1886 року, про прихід і витрату з експлуатації дороги за 1886 рік, про рух пасажирів та вантажів, а також зборів за них, про пробіг паровозів за 1886 рік, про наявність рухомого складу на 1 січня 1887 року й витрат на його ремонт та багато іншої цікавої інформації, яка надає можливість скласти уявлення про господарську діяльність Лозово- Севастопольської залізниці в даний проміжок часу.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11258
http://ecat.diit.edu.ua/zu/44.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lozovo.pdf43,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.