Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11257
Title: Научныя проблемы эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ
Other Titles: Наукові проблеми експлуатаціі залізниць
Authors: Ломоносовъ, Юрій Владиміровичъ
Keywords: паровозы
вагоны
коллекция
эксплуатация железных дорог
эксплуатационные расходы
паровози
вагони
колекція
експлуатація залізниць
експлуатаційні витрати
Publisher: Тип. Акц. Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дъла, Одесса
Citation: Ломоносовъ, Ю. Научныя проблемы эксплуатаціи железныхъ дорогъ / Ю. Ломоносовъ. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : Тип. Акц. Южно-Русскаго Общества Печатнаго Дъла, Б. г. – 236 с.
Abstract: RU: В книге рассматриваются научные аспекты эксплуатации железных дорог России на начало 20 века. Автор, опираясь на практический опыт, исследует эксплуатационные расходы по службе движения и по службе тяги, подъёмную силу товарных вагонов, полногрузность товарных вагонов, общую величину издержек перевозок, задержек по станциям, значения себестоимости перевозок на разных дорогах и другие проблемы эксплуатации железных дорог. Для планомерного улучшения организации железнодорожных перевозок в России предлагается переработать форму отчётности или создать наряду с официальной статистикой свою хозяйственную, а также начать научные исследования паровозов.
UK: У книзі розглядаються наукові аспекти експлуатації залізниць Росії на початок 20 століття. Автор, спираючись на практичний досвід, досліджує експлуатаційні витрати по службі руху та по службі тяги, підйомну силу товарних вагонів, полновантажність товарних вагонів, загальну величину витрат перевезень, затримок по станціях, значення собівартості перевезень на різних дорогах та інші проблеми екплуатації залізниць. Для планомірного поліпшення організації залізничних перевезень в Росії пропонується переробити форму звітності або створити поряд з офіційного статистикою свою господарську, а також роспочати наукові дослідження паровозів.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11257
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lomonosovъ 45.pdf4,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.