Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11212
Title: Исторія Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I-го за первое столѣтіе его существованія. 1810-1910
Other Titles: Історія Інституту Інженерів Шляхів Сполучення Імператора Олександра I-го за перше сторіччя його існування. 1810-1910
Keywords: железнодорожный транспорт
высшее образование
залізничний транспорт
вища освіта
Issue Date: 1910
Publisher: Тип. Ю. Н. Эрлихъ, С.-Петербургъ
Citation: Исторія Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I-го за первое столѣтіе его существованія. 1810-1910 / сост. А. М. Ларіоновъ. – СПб. : Тип. Ю.Н. Эрлихъ, 1910. – 416 с.
Abstract: RU: В труде собраны сведения о начале технического образования в России, создании Института путей сообщения и его деятельности за указанный период времени. К изданию прилагается указатель личных имен, список ссылок на использованные материалы.
UK: У праці зібрані відомості про початок технічної освіти в Росії, створення Інституту шляхів сполучення і його діяльності за вказаний період часу. До видання додається покажчик особистих імен, список посилань на використані матеріали.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11212
http://ecat.diit.edu.ua/zu/35.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ystoryia Ynstytuta.pdf6,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.