Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11209
Title: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Отделъ первый. Труды учащихся. Вып. 1-й
Other Titles: Інститут інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І. Збірник. Відділ перший. Праці учнів. Вип. 1-й.
Keywords: железная дорога
практические занятия
отчеты студентов
залізниця
практичні заняття
звіти студентів
Issue Date: 1884
Publisher: Типо-Литографія Д. И. Шеметкина, Санкт-Петербургъ
Citation: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Отделъ первый. Труды учащихся. Вып. 1-й / Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. – СПб : Типо-Литографія Д. И. Шеметкина, 1884. – 172 с.
Abstract: RU: Сборник Института инженеров путей сообщения императора Александра І выходил с 1884 г. по несколько выпусков в год и включал в себя новые работы профессоров, адъюнктов и преподавателей Института, а также материалы учебных курсов по разным предметам. В этом выпуске опубликованы отчеты студентов о практических занятиях на разных направлениях железных дорог царской России летом 1883 года.
UK: Збірник Інституту інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І виходив з 1884 р по кілька випусків на рік і включав в себе нові роботи професорів, ад'юнктів і викладачів Інституту, а також матеріали навчальних курсів з різних предметів. У цьому випуску опубліковані звіти студентів про практичні заняття на різних напрямках залізниць царської Росії влітку 1883 року.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11209
http://ecat.diit.edu.ua/zu/28.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pratsi uchniv.pdf109,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.