Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11207
Title: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Вып. XIV (14)
Other Titles: Інститут інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І. Збірник. Вип. XIV (14)
Keywords: речные суда
краткая история постройки судов
терминология
качество речных судов
річкові судна
коротка історія будівництва суден
термінологія
якість річкових суден
Issue Date: 1888
Publisher: Типо-Лит. С. Ф. Яздовскаго и Ко, Санкт-Петербургъ
Citation: Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ. Вып. XIV : Основныя условія для постройки ръчныхъ судовъ / Сост. А. Боярскій / Институт инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. – СПб. : Типо-Лит. С. Ф. Яздовскаго и Ко, 1888. – 98 с.
Abstract: RU: Сборник Института инженеров путей сообщения императора Александра І выходил с 1884 г. по несколько выпусков в год и включал в себя новые работы профессоров, адъюнктов и преподавателей Института, а также материалы учебных курсов по разным предметам. В этом выпуске опубликованы лекционные материалы для студентов инженера-судостроителя А. Боярского «Основныя условія для постройки ръчныхъ судовъ». Автор предоставил сведения по краткой истории построения речных судов, разделению их по роду деятельности и назначению, знакомит со специальными терминами и судостроительными чертежами.
UK: Збірник Інституту інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І виходив з 1884 р по кілька випусків на рік і включав в себе нові роботи професорів, ад'юнктів і викладачів Інституту, а також матеріали навчальних курсів з різних предметів. У цьому випуску опубліковані лекційні матеріали для студентів інженера-суднобудівника А. Боярського «Основныя условія для постройки ръчныхъ судовъ». Автор надав відомості з короткії історії побудови річкових суден, поділу їх за родом діяльності і призначенням, знайомить зі спеціальними термінами і суднобудівними кресленнями.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11207
http://ecat.diit.edu.ua/zu/29.pdf
Appears in Collections:Институтъ инженеровъ путей сообщенія императора Александра І. Сборникъ трудовъ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Institut_1888_14.pdf48,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.